SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

Yhdistyksen hallitus johtaa ja kehittää yhdistyksen ja toimikuntien toimintaa.
Hallitus valvoo toimikuntien toimintaa sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten noudattamista.
Hallitus kantaa myös vastuun yhdistyksen taloudesta.
Hallitus ylläpitää myös jatkuvaa yhteistyötä liittoon, muihin yhdistyksiin sekä sidosryhmiin. Samalla hallitus tukee toimikuntien ja jäsenkunnan välistä yhteistyötä.
Hallitus tiedottaa jäsenkunnalle tärkeimmistä hallituksen tekemistä päätöksistä Ekaanarissa sekä yhdistyksen kotisivuilla.
Hallitus avustaa toimikuntaa sen järjestämien tapahtumien toteuttamisessa.
Hallituksen jäsenet huolehtivat myös siitä, että yhdistyksen edustustehtävät tulevat vuoden aikana hoidetuiksi.

Hallitus vuonna 2022

Puheenjohtaja
Kimmo Ruoho

Varapuheenjohtaja
Olli Rosquist

Sihteeri
Matti Räty

Kalustonhoitaja ja tekninen yhdyshenkilö
Olli Rosqvist

Muut hallitus jäsenet

Jaana Räty

Markku Rintamäki

Kari Sipiläinen

 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sfcespoo.net