SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

Yhdistyksen hallitus johtaa ja kehittää yhdistyksen ja toimikuntien toimintaa.
Hallitus valvoo toimikuntien toimintaa sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten noudattamista.
Hallitus kantaa myös vastuun yhdistyksen taloudesta.
Hallitus ylläpitää myös jatkuvaa yhteistyötä liittoon, muihin yhdistyksiin sekä sidosryhmiin. Samalla hallitus tukee toimikuntien ja jäsenkunnan välistä yhteistyötä.
Hallitus tiedottaa jäsenkunnalle tärkeimmistä hallituksen tekemistä päätöksistä Ekaanarissa sekä yhdistyksen kotisivuilla.
Hallitus avustaa toimikuntaa sen järjestämien tapahtumien toteuttamisessa.
Hallituksen jäsenet huolehtivat myös siitä, että yhdistyksen edustustehtävät tulevat vuoden aikana hoidetuiksi.

Hallitus vuonna 2017

Puheenjohtaja, jäsenkirjuri
Seppo Joensuu
040 166 2195
puheenjohtaja@sfcespoo.net
seppo.joensuu@sfcespoo.net

Varapuheenjohtaja
Juha Rakkola
040 579 2351
varapuheenjohtaja@sfcespoo.net
juha.rakkola@sfcespoo.net

Sihteeri
Martti Monto
040 846 3384
sihteeri@sfcespoo.net
martti.monto@sfcespoo.net

Rahastonhoitaja
Maarit Joensuu
040 519 7377
rahastonhoitaja@sfcespoo.net
maarit.joensuu@sfcespoo.net

Kalustonhoitaja
Martti Lamberg
kalustonhoitaja@sfcespoo.net
martti.lamberg@sfcespoo.net

Nuorisoyhdyshenkilö
Mika Rosten
nuorisoyhdyshenkilo@sfcespoo.net
mika.rosten@sfcespoo.net

Tietotekniikka vastaava
Kimmo Ruoho
webmaster@sfcespoo.net
kimmo.ruoho@sfcespoo.net

Tekninen yhdyshenkilö
Hannu Kivikoski
tekninen.yhdyshenkilo@sfcespoo.net
hannu.kivikoski@sfcespoo.net